PIEK Fotografie en VIDEO

06-24805404    piek @ piek.cc

VOORALL - Leven met een beperking in

Den Haag

https://voorall.nl/

Voor de Stichting VOORALL fotografeerde Piek eind 2018 een groot aantal Hagenaars met een beperking. Beperking in de ruimste zin des woords: blind, doof, mank, ziek, verstandelijk beperkt of psychisch uitgedaagd. Vaak bij de mensen thuis maar altijd op locatie. De foto’s komen eind 2019 (door vertraging aan de cijfermatige, inhoudelijke kant) in een boek over leven met een beperking in Den Haag, in de verschillende leefdomeinen: wonen, werken, reizen etc.

 

 

 

 

 

Piek fotografie   06-24805404    piek@piek.cc

06-24805404    piek@piek.cc